div { direction: rtl !important; text-align: right !important; }

רשימת מאמרים מקצועיים - מאת ערן שי - פסיכולוג ארגוני

 האבחון ארגוני
תהליך של אבחון ארגוני מבוצע בשלבי התחלת השירות של היועץ או הפסיכולוג הארגוני. התהליך מאפשר יצירת בסיס לתהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.
בעת  ביצוע התהליך, הפסיכולוגים הארגוניים מגלים את הרבדים הסמויים בתרבות הארגונית ומאפשרים  למזמיני העבודה לקבל תמונה אובייקטיבית ומקיפה על מצב הארגון.
למה הדבר דומה – אדם הסובל מתסמיני חולי מגיע לרופא המבצע אבחון (דיאגנוסטיקה) כללית המאפשר להמליץ ולבצע ריפוי של המחלה.
מכיוון שארגון הוא מערכת אנושית שבה דעות ועמדות לגבי נושאים רבים בעת ביצוע של אבחון ארגוני מצליחים אנשי המקצוע של כריזמה – מתוך מומחיותם בשאלת השאלות  החשובות, ליצור תהליך של מוכנות לשינוי בקרב גורמי המפתח בארגון.
מקרה לדוגמא:
מפעל תעשייתי בינוני בתחום תעשיות הפלסטיקה שמצא עצמו במשבר עקב שינוי דרמטי במציאות השוק הנובעת מעליה דרמטית בעלויות חומרי הגלם (מושפעים ממחיר הנפט בעולם), ירידה חדה במכירות – עם כניסת מתחרים המייצרים מוצרים תחליפים "ירוקים" ידידותיים לסביבה. בנוסף לכך פרישת מנכ"ל וותיק מסיבות בריאותיות חוללה מאבק כוחות בנוגע למינוי היורש.
בעת הביצוע של אבחון ארגוני שם רבים מהמרואיינים הביעו כעס מרירות ולא פעם נשמעה הדעה שהמפעל "הגיע לסוף דרכו".
תהליך האבחון ארגוני מיקד את אנשי המפתח בשאלות של אחריות ומחויבותם כמנהלים לעתידו של המפעל. התברר שקיים פוטנציאל של אנשים מוכשרים שבעזרת חשבה משותפת יכולים ליצור תוכנית אסטרטגית ליציאה מהמשבר. נושא מרכזי שנחשף באבחון ארגוני היה התדמית השלילית של המפעל בעיני עובדי הקו. בשלב ההמלצות הוצע להוציא לאור עיתון פנים ארגוני ככלי להעברת מידע פורמאלי ואמין לגבי המתרחש ולגבי תוכניות פיתוח עתידיות.
לאחר הצגת האבחון, התבקש מכון כריזמה להציע תוכנית להדרכה פנים ארגונית. התוכנית כללה נושאים של מיומנויות ניהוליות. פיתוח אסטרטגיה וחזון וכן תהליכים לשיפור התקשורת בין אישית ובין מחלקתית.
נושא מרכזי נוסף שעלה כאמור באבחון ארגוני היה ניהול מוצלח של ישיבות ודיונים בעיקר בקרב ההנהלה הפעילה של הארגון.
כאן בוצע תהליך נוסף של הגדרת תפקידים בקרב מנהלי הארגון, גובשו נהלי דיון וכלל הכנה לדיון וכן סוכם על תהליך תקופתי של הערכת עובדים מסודרת.
 
לסיכום:
כדאי לזכור ששינויים בעסק וארגון הם כורח קיומי להצלחה עקב שינוים בסביבה החיצונית לארגון. המציאות הדינאמית, מחייבת את תהליכי השינוי. תהליך אבחון ארגוני משמש בסיס להמשך עבודתם של אנשי המקצוע במכון כריזמה, כך מתאפשר  להפוך את רעיון לביצוע ובכך ל"הראות את האור בקצה המנהרה" גם בעת משבר, וכמובן לקדם שינויים שמקדמים את הארגון והעסק ומונעים משברים ונפילות.