div { direction: rtl !important; text-align: right !important; }

סדנאות והדרכה

התמקצעות מנהלים

תהליכי שיפור מטבעם נתקלים בהתנגדויות.

אנחנו מובילים את המנהלים באירגון במסלול התמקצעות.  זה תהליך שבמנהל מחליט על הדרך שלו להתמקצע - ואנחנו מאמנים אותו לזה.

שיתוף הפעולה מוביל להצלחת התהליך.

למידה חוויתית - המפתח לשינוי

מניסייון של אלפי שעות ההדרכה: שינוי נוצר בשילוב של ידע וחוויה (למידה מונחית התנסותית - עושה את זה בגדול!!)